"Du smakar John Silver och Colgate."

Jag kan inte skilja på om det bara den där känslan av att stryka näsbenet längs hans skäggiga kind och sniffa in doften av honom, eller om det faktiskt är mer än så. Eller mindre. Jag vet cirka ingenting.
Livet | |
Upp