You can enjoy this beautiful day. We get so few of them.

Bild lånad här i från // Popaganda 2013.
 
Livet | |
Upp