Valborg.

Har ingen plats att kalla hem i detta pissiga vårregn men om du vill ha en idiot, lägg din hand i min.
Livet | |
Upp